Kalite Politikamız
Antalya Havuz'un
 
HEDEFİ;
 
Yüklendiği işleri uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.
 
YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI;
 
Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.
 
Antalya havuz'un Üst Yönetimi; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,
 
•   Müşterilerinin bu günkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaç beklentilerin müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,
 
•   Kalite, Çevre, Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,
 
•   Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,
 
•   İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,
 
•   Doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
 
•   Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, Taahhüt etmektedir.
 
•   AntalyaHavuz'un Çalışanları; takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile Antalya Havuz'un üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.
 
•   Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünün Antalya havuz da oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı Antalya Havuz'un temel ilkeleridir.